Drobnič Irena

Sodna izvedenka

O sodnih cenilcih in izvedencih

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na tej točki povzročene škode.

Sodni izvedenci so osebe imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Seznami sodnih izvedencev in cenilcev so objavljeni na spletnih straneh ministrstva za pravosodje. Sodni izvedenec odgovarja za svoje dejanje ministru za pravosodje, ki tudi skrbi za izobraževanje.

Sodna izvedenka in cenilka za šport – športni konji
Sem večkrat državna prvakinja v preskakovanju ovir in dolgoletna aktivna tekmovalka, ter prva sodna izvedenka in cenilka po šport – športni konji.

Če potrebujete uradni dokument o tržni vrednosti vašega konja me pokličite, in v najkrajšem možnem času sam bom izdelala cenitev.

Če potrebujete, da razjasnim okoliščine, v sodnih postopkih (sodnega izvedenca) naj se vaš odvetnik obrne name!